Haber Detayı
16 Aralık 2019 - Pazartesi 14:35
 
DEVLET PROJE VE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2019
EKONOMİ Haberi
DEVLET PROJE VE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2019

İş ve sosyal hayattaki proje fikirlerine fon sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda izlenmesi gereken, süreli ve süresiz periyodlarda açık olan, çok sayıda proje hibe desteği duyurusu yapılmaktadır. “Proje Hibe Destekleri” başlıklı raporumuzda, geniş bir konu ve sektör yelpazesinde olmak üzere güncel ve aktif olan proje hibe destek çağrıları ve fon kaynakları hakkında özet bilgiler veriyoruz. İş ve sosyal hayatta proje fikri ya da projeleri olan ve fon arayan herkesin okuması gerektiğine inandığımız bu periyodik raporu, ulusal ve uluslararası çok sayıda fon kaynağını düzenli olarak izleyerek oluşturuyoruz. “PROJE HİBE DESTEKLERİ” başlıklı raporumuzun yanısıra periyodik olarak yayınladığımız

 

“EKONOMİK GÖRÜNÜM”, “İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR ?” ve “YÖNETİCİ BÜLTENİ”

başlıklı raporlarımızı da incelemenizi öneriyoruz. Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir. Çalışmalarınızda destek olması dileğiyle bilgilerinize sunarız.

 

 

PROJE HİBE DESTEKLERİ – ARALIK 2019 TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ODAKLI DESTEK, TEŞVİK, SPONSORLUK VE YARDIMLARI KÜLTÜREL ETKİNLİK VE PROJE ODAKLI DESTEKLER -

 

Etkinlik Desteği -Bilimsel Proje Desteği -Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı / Yüzey Araştırmaları

 

TİYATRO VE GÜZEL SANATLAR ALANINDA DESTEKLER

 

-Yerli Eser Yazım Teşviği -Görsel Sanatlar Dalındaki Destekler -Özel Tiyatroların Projelerine Yardım KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİ İLE TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARINA VERİLEN DESTEKLER

 

-Kültür Girişimcisi ve Yatırımcısı Belgeli Tesislere Verilen Teşvikler -Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazlara Proje ve Uygulama Yardımı -Sponsorluk -Kültür Merkezleri Yapım Desteği

 

EDEBİYAT, ÇEVİRİ, FİKRÎ MÜLKİYET VE KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİNE VERİLEN DESTEKLER -

 

TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı -Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) -Fikri Mülkiyet ve Kültür Endüstrilerine Yönelik Destekler

SİNEMA VE DİZİ ALANLARINDA DESTEKLER

 

-Animasyon Film Yapım Desteği -Belgesel Film Yapım Desteği -Çekim Sonrası Desteği -Dağıtım ve Tanıtım Desteği -Dizi Film Desteği -İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği -Kısa Film Yapım Desteği -Ortak Yapım Desteği -Proje Geliştirme Desteği -Senaryo ve Diyalog Yazım Desteği -Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği -Yabancı Film Yapım Desteği -Yerli Film Gösterim Desteği -Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği -Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesi İŞKUR

– ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI 2020/1. DÖNEMİ PROJE BAŞVURULARI

 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler için son başvuru tarihi 18 Aralık 2019 IPA –

 

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ODAĞINDA GELECEĞİN İNSANA YAKIŞIR İŞLERİ YAKLAŞIMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI

 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı ilan edilmiştir. İstihdam ve istihdam edilebilirliğin cinsiyet eşitliği odağında geliştirilmesine yönelik projelerin destekleneceği programda bir proje için destek limiti en fazla 250.000 Avro, destek oranı en fazla 90 dır. Programa Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Otoriteler, Kalkınma Ajansları, Eğitim-Öğretim Enstitüleri, Meslek Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzer kuruluşlar tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE ÇAĞRISI

 

Hibe programının öncelikleri : Ortak Güvenliğin Desteklenmesi, Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi- İnovasyonu ve Girişimciliği Desteklemek, Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi/Medya, Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi/İfade Özgürlüğü ve Kamusal Söylem, Türk – Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi. Teklif çağrısı kapsamında talep edilecek hibe miktarı ise minimum 5 bin Amerikan Doları maksimum 80 bin Amerikan Doları. Son başvuru tarihi: 21 Ocak 2020 ERASMUS+

 

PROGRAMI 2020 YILI PROJE BAŞVURULARI

 

 

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programı 2020 Teklif Çağrısını yayınladı. Erasmus+ Programı 2020 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

 

 

SABANCI VAKFI FARK YARATANLAR PROGRAMI

 

 

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı 11. sezon “adaylık” ve “aday gösterme” başvuruları açıldı. Çevre, sağlık, ekonomik gelişme, eğitim gibi alanlardan başvuru alan programa, 20 Aralık 2019 tarihine kadar aday olunabilir veya aday gösterilebilir.

 

 

IPARD II PROGRAMI SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Online Proje Başvuru Sistemi 28.01.2020 tarihinde kapatılacaktır.

 

TÜSİAD: BU GENÇLİKTE İŞ VAR ADLI YARIŞMA TEMELLİ GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI

 

 

Programın amacı, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak, gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminde yenilikçiliği teşvik etmek ve girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak sunmak ve girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişmesine katkı sağlamaktır. Yarışmaya üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan ekipler başvurabilmektedir. Son başvuru tarihi:

 

9 Aralık 2019 KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI – MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programların toplam bütçesi 5.250.000 TL’dir. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Son başvuru tarihi :

 

 

10 Ocak 2020 BELEDİYELER VE ÜNİVERSİTELER İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi yürütülmektedir. Avrupa birliği tarafından desteklenen proje kapsamında; Belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitimler verilecek, Belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Proje ile 800 kişiye yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında eğitim verilmesi, 80 adet yenilenebilir enerji fizibilite çalışması ve 80 adet enerji verimliliği etüdü yapılması, 20 adet projeye mühendislik desteği sağlanması ve Ar-Ge projelerine destek sağlanması hedeflenmektedir.

 

 

Proje başvuruları 20/12/2019 tarihine kadar alınacaktır. 2020 YILI TÜBİTAK BİLİM, ÖZEL, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ, KUTUP ÇALIŞMALARI ÖDÜLÜ İLE TÜBİTAK TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ TÜBİTAK tarafından; bilim insanlarının ve araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Kutup Çalışmaları Ödülü ve TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödülü için 2020 yılı başvuruları açılmıştır. Başvurular, 24 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir.

 

 

TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ VE 2204-B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

 

Lise ve ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Çağrı Duyuruları yayınlandı.

 

KÂTİP ÇELEBİ-NEWTON FONU SANAYİ-AKADEMİ ORTAKLIĞI PROGRAMI

 

 

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısının ikincisi açılmıştır. Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Çağrı kapanış tarihi:

 

10 Ocak 2020 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

 

 

5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amacıyla 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni yayınlandı.

 

Başvuru son tarih 30 Aralık 2019 SOLAR-ERA.NET COFUND 2 ÇAĞRISI

 

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru son tarih 29/01/2020 EURONANOMED III 2020 YILI ÇAĞRISI EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. EUROHPC ORTAK GİRİŞİMİ PROJE ÇAĞRISI EuroHPC Ortak Girişiminin ilk fazında; dünyanın en iyi 5’i arasında olacak 3 adet süper bilgisayarın, dünyanın en iyi 25’inde yer alacak 5 adet süper bilgisayarın kurulması ve süper bilgisayarlar ile ilişkili araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin çağrılarla desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

CONCENRATED SOLAR POWER (CSP) ERANET COFUND ÇAĞRISI CSP

 

 

 

(Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı’nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir. Başvuru son tarih 10/01/2020 ICT-AGRI-FOOD PROJE ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sisteminin 27/11/2019 tarihi itibariyle açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacaktır.

 

ERA-NET FOSC ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 12/02/2020 ERA.NET RUS PLUS BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA 2019 YILI ORTAK ÇAĞRISI ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. 2019 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Slovakya ve Yunanistan’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır. Başvuru son tarih 31 Ocak 2020 INNOSUP 01 KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AÇILAN ÇAĞRILAR INNOSUP-01-2018-2020:“Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri” çağrısının amacı, küme kuruluşları aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ’leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değer zincirleri geliştirmektir. Bu çağrı kapsamında proje yürüten konsorsiyumlar proje bütçelerinin 75’ini KOBİ’lerde inovasyon kapasitesini geliştirmek adına üçüncü taraflara ödül veya açılan çağrı kapsamında hibe olarak aktarmaktadır. BAKKA 2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA – Zonguldak, Bartın, Karabük) tarafından 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır. Son Başvuru Tarihi : 13.01.2020 2020 YILI BARTIN İLİ TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı “Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır. Son Başvuru Tarihi : 13.01.2020 COSME TEKLİF ÇAĞRISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DÖNGÜSEL BİR MODA ENDÜSTRİSİ İÇİN İNOVASYON UYGULAMALARININ HIZLANDIRILMASI VE ÖLÇEKLENDİRİLMESİ Çağrının amacı Avrupa Moda endüstrisinin rekabet edebilirliğini artırmak ve endüstrinin çevreci yapısını KOBİ’lerin kapasitesini destekleyerek güçlendirmektir. Endüstri daha sürdürülebilir bir yapıya sahip olacak ve iş modeli sirküler bir hale gelecektir. Son başvuru tarihi 17/12/2019 UYGULAMADA DEMOKRATİK VE KAPSAYICI OKUL KÜLTÜRÜ İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi’ni teşvik etmek üzere “Uygulamada Demokratik ve Kapsayıcı Okul Kültürü” başlığıyla bir çağrı yayınladı. Çağrı için son başvuru tarihi 15 Aralık 2019. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 7 BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Başvurular 12.11.2019 tarihinden itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Son başvuru tarihi 09.12.2019 TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI ÇAĞRILARI Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Üretici ve alıcıya aynı anda teşvik verilmesini hedefleyen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program çağrısı yayınlandı. Yatırım tutarı 10 milyon liranın üzerinde olan ve üretmeyi hedeflediği ürün Öncelikli Ürün listesinde yer alan projelerin kesin başvuru yapması istenecek. Kesin başvurular 12 Kasım ile 13 Aralık tarihleri arasında alınacak. Kesin başvuru sürecinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan firmalar, TÜBİTAK desteklerine yönlendirilecek. Projenin niteliğine göre yatırımcılar KOSGEB destekleri, stratejik yatırım veya proje bazlı teşviklere başvuru konusunda bilgilendirilecek. 2508 – TÜBİTAK İLE ARRS (SLOVENYA) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2019. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRI METİNLERİ 2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Son başvuru tarihi 9 Aralık 2019 TÜBİTAK 2244-SANAYİ DOKTORA PROGRAMI 2019 YILI ÇAĞRISI Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında 2019 yılı başvuruları 13 Aralık 2019 tarihine kadar alınacaktır. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (BALIKESİR, ÇANAKKALE) MALİ DESTEK PROGRAMLARI Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programları ile Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Bölgesinin sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu programlar ile mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi ile çatı kuruluşların etkinliğinin artırılarak işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Son Başvuru Tarihi: 6 Aralık 2019 2019-2020 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

 

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Yararlanıcılar projelerin uygulanacağı bölgede faaliyet gösteren Ajansa proje başvurusu yapabilirler. “PATENTLE TÜRKİYE” PATENT YARIŞMASI Türk Patent ve Marka Kurumu yürütülen yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır. Son başvuru tarihi :

 

31 Aralık 2019 KARADENİZ STK FORUMU: STK UZMANLARI HAREKETLİLİK FONU 

 

 

Hareketlilik fonu bölgesel işbirliği kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Karadeniz Bölgesi’ndeki sivil toplum örgütlerindeki uzmanlar arasında belirli tematik alanlarda öğrenilen iyi uygulamaların değişimini desteklemeyi amaçlıyor. Fon kapsamında seminer, atölye çalışmaları, çalışma toplantıları ve çalışma ziyaretlerine katılmak için hareketlilik maliyetleri (uluslararası seyahat, konaklama, yemek ve yerel seyahat) karşılanıyor. Hareketlilik fonu için başvurular 09 Mayıs 2019 – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. UFUK2020 PROGRAMI ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2020 YILI İLK ÇAĞRILARI Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” ve “Tüketiciler için Akıllı ve Temiz Enerji” alanlarında 120 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır. Bahsekonu çağrıların altında 18 farklı konu başlığında projeler desteklenecek olup, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu yeni bir odakla ele alınmıştır. Aynı zamanda, kamu otoritelerini destekleme ve tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını sağlamanın yanı sıra, dijital ve akıllı teknolojilere ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman alanları desteklenmeye devam edecektir. Çağrının kapanış tarihi 15 Ocak 2020’dir.

 

 

 

 

GEOTHERMICA JEOTERMAL ENERJİ AR-GE PROJELERİ 2019 YILI ÇAĞRISI

 

 

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 13 Eylül 2019 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 31 Ocak 2020 tarihinde kapanacaktır.

 

YTB – EVLİYA ÇELEBİ KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI

 

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-YTB tarafından yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla ilan edilen “Evliya Çelebi Kültür Gezileri” programına başvurular başladı. Yurt dışında gençlik alanında faaliyet yürüten; Türk sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde son buluyor. Derleyen: Memet Özkan - www.danismend.com Not: Araştırma raporlarımızdan, proje hibe desteklerinden, mevzuat duyurularından, eğitim duyurularımızdan ve kurumsal haberlerimizden haberdar olmak isteyen okurlarımızın ozkandanismanlik@gmail.com adresine boş bir e-posta göndermeleri yeterlidir. Not: Bu rapor www.danismend.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Www.danismend.com bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan www.danismend.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konularda detay bilgi isteyen okuyucuların ayrıca bizimle temasa geçmelerini rica ederiz.

Kaynak: Editör:
Etiketler: DEVLET, PROJE, VE, HİBE, DESTEKLERİ, –, ARALIK, 2019,
Haber Yazılımı